Guider og artikler

Vi skriver om oppstart og drift av privat praksis innen mental helse og alt det fører med seg. Send tips til hei@konfidens.no om det er noe du synes vi bør skrive om.

Oppstart
12 minutter lesetid

Sjekkliste før oppstart av privat praksis

Mange som går rundt med planer eller drømmer om å starte sin egen praksis, synes det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, og å holde oversikt over alt man må huske på. Men fortvil ikke! Basert på prøving og feiling, kommer her en praktisk sjekkliste med de viktigste punktene du må huske på før oppstarten. 

Psykolog

Alle artikler

Behandling
4 minutter lesetid

Har privatpraktiserende psykologer henvisningsrett?

I Norge har privatpraktiserende psykologer rett til å henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten, inkludert offentlig psykisk helsevern. Psykologer har også anledning til å henvise til avtalespesialister innenfor psykisk helsevern. I denne artikkelen går vi gjennom hva en henvisning må inneholde og hvor den skal sendes.

Psykologspesialist
Oppstart
10 minutter lesetid

Markedsføringstips for psykologer og terapeuter i privat praksis

En av de største utfordringene når man starter en privat psykologpraksis er å skaffe nok klienter. For å få til dette er det nødvendig å være synlig på nett. Det er viktig å bygge en brukervennlig nettside og markedsføre praksisen sin i relevante kanaler. Her er noen smarte markedsføringstips for psykologer og terapeuter i privat praksis.

Psykolog
Behandling
4 minutter lesetid

Journalplikt i privat praksis

Journalføring er en viktig praksis innen psykologi og helsevesenet generelt. Som en del av sin profesjonelle ansvarlighet og praksis, er psykologer vanligvis pålagt å føre nøye dokumentasjon av klientmøter og andre relevante opplysninger i en journal.

Psykologspesialist